15 Temmuz 2014 Salı

Basın Tarihinden ÖrneklerBaskı önceleri ahşaba, daha sonra metal kalıplara basılan harfler ile başladı.
(Tipo Baskı Yöntemi)


Johannes Gutenberg'in kimi kaynaklara göre 1450 kimi kaynaklara göre 1455 yılında
icat ettiği Matbaa Makinası


Tipo baskıdan ofset baskı tekniğine geçişte kullanılan ilk matbaa makinalarından biri.İbrahim Müteferrika (1674-1745) Mehmet Sait Efendi’yle beraber Damat İbrahim Paşa'nın desteği ile 
1727'de İstanbul’da ilk Türk matbaasını kurmuştur.Müteferrika matbaasında basılan ilk kitap: Vankulu Lügati (Sözlük)
(Tercüme-i sihah-ı cevheri)Osmanlı Matbaası'nın ilk sözlüğü olan Tercüme-i Sıhah-ı Cevheri, Van doğumlu olduğu için 
Vani Mehmed Efendi veya  Vankulu lakabıyla anılan Kanuni Süleyman, II. Selim ve III. Murad 
devirlerinde yaşamış bir Osmanlı alimi tarafından yazılmıştır. 
Vankulu Vanlı bir vaiz olan Vani Mehmet Efendi ile karıştırılmaktadır. 

İlk Türkçe gazete Vekayi-i Mısrıye - Vakayı Mısrıye'nin ilk sayısı Aralık 1828


Yaygın Özellikli İlk Osmanlı Gazetesi
Takvim-i Vakayı'nın 18 Eylül 1327 [1911] tarih ve 937 no'lu sayısının ilk sayfası