Dedem İbrahim Arvas


İbrahim Arvas

1884 yılında Van'ın Başkale ilçesinde doğdu. Hamidiye Alayları’nda görevli Şeyh Hamid Paşa’nın, en küçük oğludur. Sultan Abdülhamid Han’ın özel bursuyla yatılı olarak Galatasaray Sultanisi’nde okudu. Birinci Dönem Hakkari milletvekili seçildi. Meclise katılmadan istifa etti. İstifasının sebebi, Şemdinli’yi karıştıran İngilizlerin oyununu bozmaktı. Bu amaçla, Şemdinli Kaymakamlığına başladı. Şemdinli’de devlet otoritesini yeniden kurdu. Sonra 3. ve 4.dönemlerde Hakkari, 2,5,6 ve 7. dönemlerde Van milletvekilliği yaptı. Seyyit Abdülhakim Arvasi'nin damadıdır. Mezarı, Ankara’da Bağlum kabristanındadır.

Meclis'te İbrahim Arvas

Merhum İbrahim Arvas, T.B.M.M. Albümü, 1920 - 2010, 1. Cilt.

Ocak 1948’de Konya milletvekili Fatih Gökmen ile birlikte İmam Hatip Okullarının yeniden açılması için takrir verdi. Bu takrirde şöyle deniyordu; “Biz laiklik prensibinden zerre kadar ayrılacak değiliz. Ama din, sadece Allah’la kul arasında bir bağ değil aynı zamanda sosyal bir gerçeklik, bir cemaat işidir. Köylerde çoğu zaman ölüleri gömmek için bile bir imam bulunmamaktadır. Eğer biz din adamı yetiştirmezsek batıl inançlar yayılır. Biz laikliği, İslamlığı Türkiye’den atmak için almadık.”

HAKKINDA YAZILANLAR

Mehmet Şevket Eygi anlatıyor;

Mehmet Şevket Eygi de, İbrahim Arvas’la ilgili bir hatırasını şöyle anlatıyor: “Siyasal Bilgiler’de (Ankara) talebe iken bir gün üstad Necip Fazıl’la birlikte eski Van mebusu ve Seyyit Abdülhakim Arvasi’nin yeğeni İbrahim Arvas Bey’i Keçiören’deki bağ evinde ziyarete gitmiştik. Leziz yemekler yenmiş, nefis çaylar içilmiş, enfes bir sohbet olmuştu. Bir ara üstad Necip Fazıl, duvardaki bir leopar postunu işaret ederek ne güzel bir kürk deyivermişti. Bu söz üzerine merhum İbrahim bey, hemen harem tarafından bir bohça getirtmiş ve postu üstada hediye etmişti. İbrahim Arvas Bey’in kabri, Ankara’da Bağlum kabristanındadır.


ESERİ:

Tarihi Hakikatler
İbrahim Arvas
Biyografi Net Yayınları

Van Eski Milletvekili İbrahim Arvas, hatıralarını, Tarihi Hakikatler adıyla kaleme almıştır..
Kitap bir çok tarihi hakikati gün yüzüne çıkarıyor.

Atatürk'ün masonlara ve dönmelere bakışı, mason localarını kapatışı, dini anlayışı ve Ahmet Emin Yalman'ı devre dışı bırakması, komünizm tehlikesi, İttihat ve Terakki'nin yanlış yerel uygulamaları, Arapların Türk düşmanlığında Cemal Paşa'nın etkisi, Şeyh Said İsyanı'nda ve sonrasında Kürtçülüğün ekmeğine yağ süren uygulamalar ve İran'daki isyancı Simko hakkında hiçbir yerde duyulmayan bilgiler yer almaktadır.

İbrahim Arvas'ın Şeyh Said ve Simko İsmail Ağa olaylarını tahlili oldukça sağlıklıdır. O bir kısım bürokrat ve politikacının gördüğü gibi, olaylara dini veya etnik değil, sosyal bir problem olarak bakmaktadır.

İbrahim Arvas'ın doğudaki bazı Türk kökenli aşiretlerin dilini kaybetmesi vakıasını tespit etmesi ise ayrı bir belge niteliğini taşımaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme