İletişim Bilimleri Okuma Listesi1.       Hıfzı Topuz, İkinci Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, Remzi Kitabevi, 2003.

2.       M. Nuri İnuğur, Basın ve Yayın Tarihi, Der Yayınları, 2002.

3.       Kadife Karanlık-21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar, Su yayınları, 2003.

4.       Kadife Karanlık 2 – 21.Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar – Ayna Şovalyeleri, Su yayınları, 2006

5.       Erol Mutlu, Kitle İletişim Kuramları, Ütopya Yayınları, 2005.

6.       Erol Mutlu, İletişim Sözlüğü, Sofos Yayınları, 2012.

7.       Levent Yaylagül, Kitle İletişim Kuramları, Dipnot Yayınları, 2000.

8.       Peter Burke, Asa Briggs, Medyanın Toplumsal Tarihi, (Gutenberg'den İnternet'e, Kırmızı Yayınları, 2011.

9.       Basın Sözlüğü, İ.Ü.İletişim Fakültesi Yayınları, Öz Ofset,1998.

10.   Atilla Girgin, Haber Yazmak, Der Yayınları, 2005.

11.   Atilla Girgin, Gazeteciliğin Temel İlkeleri, Der Yayınları, 2008.

12.   Atilla Girgin, Söyleşi mi? Röportaj mı?, Der Yayınları, 2007.

13.   Atilla Girgin, Türkiye’de Yerel Basın, Der Yayınları, 2009.

14.   Atilla Girgin, Uluslararası İletişim, Haber Ajansları ve AA, Der Yayınları, 2004.

15.   Orhan Koloğlu, Osmanlı’dan 21.Yüzyıla Basın Tarihi, Pozitif Yayıncılık, 2006.

16.   Erkan Yüksel ve Halil İbrahim Gürcan, Haber Toplama ve Yazma Tablet Kitabevi, 2005.

17.   Kemal Aslan, Ben de Yazarım, Anahtar Kitaplar Yayınevi, 2004.

18.   Kemal Aslan, Haberim Var, Örneklerle Haberin ABC’si, Anahtar Kitaplar Yayınevi, 2003.

19.   Ümit Atabek, İletişim ve Teknoloji, Seçkin Yayınları, 2001.

20.   Serhan Yediğ ve Haşim Akman, İnternet Çağında Gazetecilik, Metis Yayıncılık, 2002.

21.   Nazife Güngör, İletişim, Kuramlar, Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi, 2011.

22.   Ünsal Oskay, Kitle Haberleşme Teorilerine Giriş, Der Yayınları, 2000.

23.   Şengül Özerkan, Medya, Dil ve İletişim, Martı Yayınları, 2001.

24.   Pierre Bourdieu, TV Üzerine,YKY, 1997.

25.   Herman Edward-Chomsky, Medya Halka Nasıl Evet Dedirtir?, Minerva Yayınları, 1998.

26.   Nejdet Atabek,Erdal Dağtaş, Kamuoyu ve İletişim, Anadolu Ü.Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Vakfı Yayınları, 1998.

27.   Andrew Belsey, Ruth Chadwick:Medya Ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, Ayrıntı Yayınları, 1998.

28.   Kürşat Bümin, Medyakronik, İletişim Yayınları, 1998.

29.   Sadi Özdemir, Medya Emperyalizmi ve Küreselleşme, Timaş Yayınları, 1998.

30.   Nuri İnuğur, Türk Basınında İz Bırakanlar, Der Yayınları, 1999.

31.   R.McChesney, E.Meiksins Wood, Bellamy Foster (editörler), Kapitalizm ve Enformasyon Çağı, Epos Yayıncılık(yayıma haz: Serdar Kaypakoğlu), 1999.

32.   Korkmaz Alemdar, Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar, Alfa Yayıncılık, 1999.

33.   Seçil Büker-Ayşe(Eziler)Kıran, Reklamlarda Kadına Yönelik Şiddet, Alan Yayıncılık, 1999.

34.   Emre Kongar, Konsantremi Bozma!:Medya ve Medyatik Türkçe Notları, Remzi Kitabevi, 1999.

35.   Zeynep Karahan Uslu, Televizyon ve Kadın, Alfa yayınları, Ocak, 2000.

36.   W.Lance Bennett, Politik İllüzyon ve Medya, Nehir Yayınları, 2000.

37.   Ragıp Duran, Medya-Morfoz, Avesta Yayınları, 2000.

38.   Hakan Ergül, TV Haberlerinin Magazinelleşmesi, İletişim Yayınları, İletişim, 2000.

39.   Gazetecinin El Kitabı, TAP Vakfı-UNFPA, Haziran, 2000.

40.   Umur Talu, Dipsiz Medya, İletişim Yayınları, 2000.

41.   Murat Özgen, Türkiye`de Basının Gelişimi ve Sorunları, Doğan Ofset, 2000.

42.   Ignacio Ramonet, Medyanın Zorbalığı, OM İletişim, 2000.

43.   John Storey, Popüler Kültür Çalışmaları: Kuramlar ve Metotlar, Babil Yayınları, 2000.

44.   Chomsky, 11 Eylül (çev:Dost Körpe), Om Yayınları, 2002.

45.   Nurçay Türkoğlu, Kitle İletişimi ve Kültür, Naos Yayınları, 2002.

46.   İrfan Erdoğan-Korkmaz Alemdar, Öteki Kuram, Erk Yayınları, 2002.

47.   Metin Işık, Kitle İletişim Sistemleri, Eğitim Kitabevi, Konya, 2002.

48.   Yasemin İnceoğlu-Yeşim Korkmaz, Gazetecilik 24 Saat...Medyada Kadın ve Kadın Gazeteciler, BAS-HAŞ Yayınları, 2002.

49.   Aydın Uğur, Kültür Kıtası Atlası: Kültür, İletişim, Demokrasi, YKY, 2002.

50.   Murat Özgen, Gazetecinin Etik Kimliği, yenilenmiş 2.baskı, İ.Ü.İ.F.yayını, İstanbul, 2002.

51.   İrfan Erdoğan, İletişimi Anlamak, Erk Yayınları, 2002.

52.   Bülent Çaplı, Medya ve Etik, İmge Kitabevi, 2002.

53.   R.Cohen-Almagor, İfade, Medya ve Etik, Phoenix Yayınları, 2002.

54.   Semra Atılgan,Türk Basın Sendikacılığında Gazetecilerin Yasal Hakları, Bas-Haş Yayınları, 2001.

55.   Sadık Güneş, Medya ve Kültür: Sessiz Yığınların Kültürel İntiharı, Vadi Yayınları, 2001.

56.   Frederic Barbier-C. B. Lavenir, Diderot`dan Internet`e Medya Tarihi, Okuyanus Yayın, 2001.

57.   Marshall McLuhan-Bruce Povers, Global Köy (21.yüzyılda yeryüzü yaşamında ve medyada meydana gelecek dönüşümler), Scala Yayıncılık,2001.

58.   Ragıp Duran, Burası Dünya Polis Radyosu :Global Medya Eleştirileri,YKY,2001.

59.   Doğan Tılıç, Medyayı Anlamak, Su Yayınları, 2001.

60.   Kejanlıoğlu, Çelenk, Adaklı, Medya Politikaları, İmge, 2001.

61.   Erkan Yüksel, Medyanın Gündem Belirleme Gücü, Çizgi Kitap evi Yayınları, 2001.

62.   Rıdvan Bülbül, İletişim ve Etik, Nobel Yayın Dağıtım, 2001.

63.   Emre Kongar, Yozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe, Remzi Kitabevi, 2003.

64.   Habercinin El Kitabı (Radyo ve Radyoculuk, Medya ve Toplum, Medya Etik ve Hukuk, Yeni İletişi Teknolojileri ve Medya, Gazetecilik ve Habercilik (Der: Sevda Alankuş), IPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003.

65.   Füsun Alver, Basında Yabancı Tasarımı ve Yabancı Düşmanlığı, Der Yayınları, Istanbul,2003.

66.   Rıdvan Kanber, Medya ve Sağlık, Türk Sağlık-Sen Yayınları, No:5, Ankara, 2003.

67.   Kemal Aslan, Haberim Var!:Örneklerle Haberin ABC`si, Anahtar Yayınları, 2003.

68.   Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, İmge Kitabevi, 2003.

69.   21.Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar, Kadife Karanlık,(McLuhan, Foucault,Chomsky, Baudrillard, Postman, Lacan, Zizek), Su yayınları, İstanbul, 2003.

70.   Işık Özkaya, Güney Afrika Ülkelerinde Medya: Demokratikleşme Sürecinde Medya-İktidar ve MISA, Bas-Haş yayınları, İstanbul, 2003.

71.   Mustafa Sönmez, Filler ve Çimenler, İletişim Yayıncılık, 2003.

72.   Edward S.Herman, Pazarın Zaferi, Pınar Yayınları, 2003.

73.   Hüseyin Köse, Bourdieu Medyaya Karşı(İşbirlikçi, Zorba ve Çığırtkan Medya),Papirüs, 2004.

74.   Güliz Uluç, Küreselleşen Medya:İktidar ve Mücadele Alanı, Anahtar Kitaplar, 2003.

75.   Nilüfer Timisli, Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Dost Kitabevi, 2003.

76.   David Gadge, Savaş Zaiyatı:11 Eylül’ün İnsan Hakları ve Basın Özgürlüğüne Etkisi, Yeni Tehditler Yeni Maskeler (çev:S.Okan&U.Kapdan),Güncel Yayıncılık, 2004.

77.   M.Işık (ed) ,Medyada Yeni Yaklaşımlar, Eğitim Kitabevi, Konya, 2004.

78.   Asa Briggs & Peter Burke, Medyanın Toplumsal Tarihi, İz düşüm Yayınları, İstanbul, 2004.

79.   Bilal Arık, Medya Çağında Futbol ve Televizyon Arasındaki Kaçınılmaz İlişki TOP EKRANDA, Salyangoz Yayınları, İstanbul, 2004.

80.   Mine Gencel Bek(der),Avrupa Birliği ve Türkiye’de İletişim Politikaları, Ümit Yayıncılık, 2004.

81.   Beybin Kejanlıoğlu, Türkiye`de Medyanın Dönüşümü, İmge Kitabevi, 2004.

82.   Benjamin Radford, Medya Nasıl Yanıltıyor? Güncel Yayıncılık, 2004.

83.   Chomsky-Herman-Peterson-Podor, Medyanın Kamuoyu İmalatı, Chivi Yazıları, 2004.

84.   Nail Güreli, Şu Bizim Medya, Bas-Haş yayınları, 2004.

85.   N.Akıner, Düşman değiliz, 11 Eylül`ün Ardından Amerikan Milliyetçiliği, Karakutu Yay., 2004.

86.   Kemal Aslan, Haber Nasıl Okunur?:Haberde İdeoloji, Söylem, Anahtar Yayınları, 2004.

87.   Edward S.Herman, Medyada İkiyüzlülük, Chivi Yazıları, İstanbul, 2004.

88.   M.Zayani(ed),El Cezire Olayı: Yeni Arap Medyası Üzerine Eleştirel Perspektifler (çeviren: Gamze Erbil), Versus Kitap, İstanbul, 2005.

89.   Faruk Can, Bilgi Çağının Güdümlü Silahı MEDYA, Alfa Yayınları, İstanbul, 2005.

90.   Hamit Karalı, Medya İmparatorluğu, İhtilaller, İhaleler ve 28 Şubat’ın Kutsal İttifakı, Truva Yay., İstanbul, 2005.

91.   Mark Tungate, Medya Abideleri, Rota Yayın Yapım, İstanbul, 2005.

92.   Varlık Özmenek, Büyük Soygun’da Medya, Ceylan Yayınları, İstanbul, 2005.

93.   Veysel Batmaz, Medyaya Düşman Yetiştiriyorum, Kara Kutu Yayınları, İstanbul, 2005.

94.   Funda Başaran-Haluk Geray(der)İletişim Ağlarının Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2005.

95.   G.Adaklı,Türkiye’de Medya Endüstrisi,Ütopya Yayınları, Ankara, 2006.  

96.   Harold Innis (çev:Nurcan Törenli) İmparatorluk ve İletişim Araçları, Ütopya Yayınevi, 2006.

97.   Ian Hargreaves, Gazetecilik, Dost Yayınevi, Ankara, 2006.

98.   Nilgün Tutal, Söylemler ve Temsiller; Fransızlar Türkleri Nasıl Anımsıyor ya da Fransız İmgeleminde Türkiye, Phoenix yayınları, Ankara, 2006.

99.   Hüseyin Köse, Medyatik Paradigma, Yirmi dört Yayınları, İstanbul, 2006.

100.    Hüseyin Köse, İletişim Sosyolojisi Temel Kavramlar Antolojisi, Yirmidört Yayınları, 2006.

101.    Levent Yaylagül, Kitle İletişiminin Ekonomi Politiği, Dalbaz Yayınları, 2006.

102.    Erdal Dağtaş, Türkiye’de Magazin Basını, Ütopya Yayınları, 2006.

103.    Mutlu Binark (der), Yeni Medya Çalışmaları, Dip Not Yayınları, Ankara, 2007.

104.    Erdal Dağtaş (der),Türkiye’de Sivil İtaatsizlik Toplumsal Hareketler ve Basın, Ütopya Yayınları, 2007.

105.    David Trend, Medyada Şiddet Efsanesi: Eleştirel bir giriş (çev: Gül Bostancı),YKY, 2007.

106.    Sevda Alankuş(haz),Çocuk Odaklı Habercilik, İPS İletişim Vakfı Yayınları:11,İstanbul, 2007.

107.    E.Çölaşan,Kovulduk Ey Halkım Unutma Bizi: ”Bir Medya Belgeseli”, Bilgi Yayınevi, 2007.

108.    N.Türkoğlu-M.Cinman Şimşek (ed),Medya Okuryazarlığı, Kalemus Yayınları, 2007.

109.    H.Tek, Darbeler ve Türk Basını, Elips Kitap (3.baskı), Ankara, 2007.

110.    V.Demir-Pınar Erarslan Yayınoğlu, İletişim Yansımaları: Gerçekler ve Uygulamalar, Anahtar Kitaplar, İstanbul, 2007.

111.    Bill Kovach&Tom Rosenstiel, Gazeteciliğin Esasları, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 2007.

112.    Metin Işık, Dünya ve Türkiye Bağlamında Kitle İletişim Sistemleri, Eğitim Kitabevi, 2007.

113.    Sevda Alankuş, Kadın Odaklı Habercilik, IPS İletişim Vakfı Yayınları, 2007.

114.    Metin Işık (ed), Televizyon ve Çocuk, Eğitim Kitapevi Yayınları, 2007.

115.     Ruhdan Uzun, İletişim Etiği, Sorunlar ve Sorumluluklar, Gazi Üniversitesi İletişim Fak., 2007.

116.    B.Arık-M.Şeker (ed.), Bir Sorun Olarak Gazetecilik, Tablet Yayınları, 2007.

117.    Esra Arsan, Avrupa Birliği ve Gazetecilik, Ütopya Yayınları, 2008.

118.    M.Binark-M.Gencel Bek, Eleştirel Medya Okur Yazarlığı: Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalar,  Kalkedon Yayınları, 2007.

119.    Edward Said, Medyada İslam; Gazeteciler ve Uzmanlar Dünyaya Bakışımızı Nasıl Belirliyor(Çev:Aysun Babacan),Metis Yayınları, 2008.

120.    Nick Stevenson,Medya Kültürleri:Sosyal Teori ve Kitle İletişimi(çev:Göze Orhon-Barış Engin Aksoy),Ütopya Yayınları, 2008.

121.    Haluk Şahin, Liberaller, Ulusalcılar, İslamcılar ve ÖTEKİLER, (söyleşi: Devrim Sevimay),Say Yayınları, 2008.

122.    Yasemin İnceoğlu-Nurdan Akıner(ed),Medya ve Çocuk Rehberi: İletişim Araştırmalar İçin Rehber Kitap, Eğitim Kitabevi, Konya, 2008.

123.    Tüm Yönleriyle Medya ve İletişim, (ed: M.Işık-A.Erdem), Eğitim Kitabevi, 2008.

124.    Zülfikar Damlapınar, Medya ve Siyaset, Eğitim Kitabevi, Konya,2008.

125.    Anthony Pratkanis&Eliot Aronson, Propaganda Çağı: İknanın Gündelik Kullanımı ve Suistimali (çev: N.Haliloğlu), Paradigma Yayıncılık, 2008.

126.    Oya Tokgöz, Siyasal İletişimi Anlamak, İmge Kitapevi, 2008.

127.    Sevilay Çelenk, İletişim Çalışmalarında Kırılmalar ve Uzlaşmalar, De Ki Basım Yayım, 2008.

128.    Y. G.İnceoğlu-N.A.Çomak, Metin Çözümlemeleri, Ayrıntı Yayınları, 2009.

129.    V,Aytar-A.Çavdar, Medya ve Güvenlik Sektörü Gözetimi: Sınırlar ve İmkanlar, TESEV Yayınları, 2009.

130.    Güliz Uluç, Medya ve Oryantalizm:Yabancı, Farklı ve Garip….Öteki, Anahtar Yayınları, 2009.

131.    Hakan Yılmaz, Her Yönüyle Gazetecilik, Literatürk, 2009.
      132.   Sedef  Kabaş, Soru Sorma Sanatı: Dünyada ve Türkiye’de Röportaj ve Söyleşi Geleneği, Doğan Kitap, 2009.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme