Basının 4 Teorisi

Four Theories of Press

Aşağıdaki tablo, Fred S. Siebert, Theodore Peterson, Wilbur Schramm’ın  1963 yılında Urbana & Chicago’da basılan Four Theories of The Press adlı kitabından uyarlanmıştır. Söz konusu tabloyu akademik metinlerde kaynak gösterirken;
-          İbrahim Sena Arvas  “Cumhuriyet Döneminde Basında Etik Bağlamda Ortaya Konulan Uygulamalar ve Bir Meslek Örgütü: Basın Konseyi”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2010, s.11.